www.sobczyk.eu

Usługi informatyki śledczej

Usługi i ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej świadczone są dla Policji, Prokuratury, Sądów oraz tych instytucji, które potrzebują szybko przeprowadzić profesjonalne śledztwo komputerowe z zakresu informatyki śledczej.
Wszelkie operacje na nośnikach danych robione są z zachowaniem zasad i procedur zapewniających nienaruszalność i integralność danych wejściowych oraz wynikowych.

Zakres świadczonych usług:

Usługi informatyczne

Biegły sądowy

Informacje

Kontakt

Narzędzia