www.sobczyk.eu

Koszty pracy biegłego

W przypadku opinii sądowych opłaty reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym z dnia 31 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.46.254 z późn. zm.).

W przypadku opinii pozasądowych kwota jest negocjowana indywidualnie.

Usługi informatyczne

Biegły sądowy

Informacje

Kontakt

Narzędzia