www.sobczyk.eu

Kiedy potrzebny jest biegły sądowy?

Podstawową rolą biegłego sądowego jest wydawanie opinii w zakresie swojej specjalności na zlecenie Sądów lub innych organów do tego uprawnionych. Zasadniczo wyróżniamy trzy rodzaje opinii: Ponadto biegły sądowy pełni funkcję narzędzia sądu, to jest wspomaga sąd, wszędzie tam gdzie konieczne są wiadomości specjalne (na przykład uczestnicząc w przesłuchaniach stron i świadków, oględzinach, udzielając sądowi wyjaśnień i konsultacji w zakresie swojej specjalności itd.).

Oczywiście biegłemu można również zlecić przygotowanie ekspertyzy (opinii prywatnej) potrzebnej do celów nie związanych z działaniem wymiaru sprawiedliwości, ale wówczas nie może on używać tytułu biegłego sądowego.

Usługi informatyczne

Biegły sądowy

Informacje

Kontakt

Narzędzia