www.sobczyk.eu

Jak mogę znaleźć biegłego sądowego?

Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Listę biegłych sądowych prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Kielcach można pobrać ze strony:
http://bip.kielce.so.gov.pl/images/pliki/biegli/Lista_bieglych.zip

lub uzyskać osobiście w siedzibie Sądu:

Sąd Okręgowy w Kielcach
ul. Seminaryjska 12 a
25-372 Kielce
tel: 41 34 02 300

Usługi informatyczne

Biegły sądowy

Informacje

Kontakt

Narzędzia